Katétrová zátka Taurosept


Geistlich TauroSept®:
Prevencia a riešenie katétrových infekcií

 

Geistlich_taurosept_1200x430

Infekcie krvného riečiska (CRBSI) pri zavedení katétra (catheter-related bloodstream infection, CRBSI) sa aj naďalej spájajú s výraznou morbiditou a mortalitou a sú príčinou vysokých nákladov na liečbu.

Je absolútne nevyhnutné nájsť optimálny systém prevencie a kontroly infekcií súvisiacich so zavedením pomôcok na centrálny vaskulárny prístup (central vascular access device, CVAD). Incidencia CRBSI v Európe je aj napriek najrôznejším preventívnym opatreniam 1,5 – 2 na 1 000 dní zavedenia katétra a mortalita CRBSI sa pohybuje stále od 5 do 25 %. Riziko infekcie CVAD alebo CRBSI sa rovnomerne zvyšuje v závislosti od dĺžky katetrizácie. Už 24 hodín po zavedení CVAD sa na vaskulárnom katétri vytvorí biofilm. Obsahuje polysacharidy, fibrín, fibronektín alebo laminín a tvoria ho mikroorganizmy aj endogénne látky.1,2

Geistlich_Catheter_biofilm

Biofilm v katétri môže spôsobiť infekciu krvného riečiska

Baktérie sa môžu dostať do krvného riečiska cez vonkajší povrch alebo cez lúmen CVAD – usádzajú sa v biofilme a sú chránené pred mechanizmami imunitného systému (fagocytóza, protilátky) a čiastočne aj pred antibiotikami. Grampozitívne baktérie sú zodpovedné približne za 50 až 70 % infekcií krvného riečiska pri zavedení katétra. V štúdii prevalencie CRBSI v Európe boli grampozitívne baktérie zistené v 71 %, gramnegatívne baktérie v 22 % a huby v 7 % prípadov. Piatimi najčastejšími mikroorganizmami boli koaguláza negatívne stafylokoky, Staphylococcus aureus a druhy rodov Candida, Enterococcus a Pseudomonas.3

Tvorba Biofilmu / infikovaný katéter
video
Eliminácia biofilmu
video
Referencie:
 1. Mermel LA. (2000). Prevention of intravascular catheter-related infections. Ann Intern. Med132:391-402.
 2. Munoz P., Bouza E., San Juan R. Et al. (2004). Co-Operative Group of the European StudyGroup on Nosocomial. Inf ections (ESGNI): Clinical epidemiological characteristics and outcome of patients with catheter-related bloodstream infections in. Europe (ESGNI-006 Study). Clin.Microbiol. Infect.10: 843–5.
 3. Bouza E.,et al. (2004). A European perspective on intravascular catheter-related infections:report on the microbiology workload, aetiology and antimicrobial susceptibility. (ESGNI-005 Study). Clin. Microbiol. Infect.10: 838–42.

Najlepším preventívnym opatrením proti rozvoju CRBSI je dodržiavanie prísnych hygienických usmernení pri zavádzaní CVAD a manipulácii s ním. Ako klinicky efektívne opatrenie sa ukázalo aj vstreknutie antibakterálnych roztokov, napríklad roztoku TauroSept®, do lúmenu pomôcky (antimikrobiálna zátka).1,2,3,4

Roztok TauroSept® je určený na vstreknutie do CVAD v čase medzi dvoma liečbami, aby sa predišlo rastu baktérií a plesní, ktorý vedie k mikrobiálnej infekcii v lúmene CVAD, zachovala sa priechodnosť pomôcky a predišlo sa koagulácii vyvolanej stafylokoagulázou.

Základné informácie o roztoku TauroSept®:

• Široké antimikrobiálne, baktericídne a fungicídne spektrum
• Prevencia tvorby biofilmu
• Nevyvíja sa rezistencia súvisiaca s použitím roztoku TauroSept®
• Priaznivý bezpečnostný profil

Referencie:

 1. Johnston, D. A., G. Phillips, et al. (1993). Taurolin for the prevention of parenteral nutrition related infection: antimicrobial activity and long-term use. Clin Nutr 12(6): 365-8.
 2. Jurewitsch, B., T. Lee, et al. (1998). Taurolidine 2% as an antimicrobial lock solution for prevention of recurrent catheter-related bloodstream infections. JPEN J Parenter Enteral Nutr 22(4): 242–4.
 3. Mermel LA. (2001). New technologies to prevent intravascular catheter-related bloodstream infections. Emerg Infect Dis. Mar-Apr; 7(2): 197–9.
 4. Sherertz RJ, Boger MS, Collins CA, et al. (2006). Comparative in vitro efficacies of various catheter lock solutions. Antimicrob Agents Chemother. 50(5): 1865–8.

Použitie roztoku TauroSept®

Návod na použitie katétrovej zátky Geistlich Taurosept® pre prevenciu tvorby biofilmu

video

Prevencia a riešenie infekcií CVAD pomocou širokej antibakterálnej aktivity.

Roztok TauroSept® obsahuje antibakteriálnu chemoterapeutickú látku taurolidín 2 %. Na rozdiel od antibiotík pôsobí taurolidín prostredníctvom chemickej reakcie s mikrobiálnymi štruktúrami bunkových stien. Mikróby sa zničia a výsledné toxíny sa inaktivujú – čas na deštrukciu in vitro je 15 až 30 minút. Taurolidín má mimoriadne široké antibakteriálne a antimykotické spektrum, ktoré zahŕňa aj baktérie rezistentné na meticilín a vankomycín (MRSA, VISA a VRE).9,11,12 Preventívne vstreknutie roztoku TauroSept® pomáha pri prevencii hroziacej kolonizácie CVAD. Ak už došlo ku kolonizácii CVAD, mikrobiálnu kontamináciu možno odstrániť liečebným použitím roztoku TauroSept® v kombinácii so systémovými antibiotikami a v mnohých prípadoch je možné vyhnúť sa odstráneniu CVAD alebo ho značne oddialiť.2,7,8,13,14

Spoľahlivosť pri dlhodobom používaní vďaka vylúčeniu rozvoja mikrobiálnej rezistencie.

Počas mnohých rokov klinického používania nebol doteraz nikdy zistený vývoj mikrobiálnej rezistencie v dôsledku podávania taurolidínu. Vďaka špecifickému mechanizmu pôsobenia taurolidínu, pri ktorom dochádza k priamej reakcii s mikrobiálnou bunkovou stenou, je rozvoj rezistencie nepravdepodobný a na rozdiel od antibiotík sa neočakáva.4,5,15

Vplyv na vytvorenie biofilmu prostredníctvom inhibície mikrobiálnej kolonizácie.

Taurolidín aj pri nízkych koncentráciách spôsobuje u mikroorganizmov stratu fimbrií a bičíkov. V dôsledku zmeny na povrchu mikroorganizmov sa stráca schopnosť vytvárať kolónie. Znižuje priľnavosť mikróbov k povrchu epitelu a biomateriálom. Táto schopnosť taurolidínu znížiť priľnavosť mikroorganizmov bráni vytvoreniu biofilmu.1,3,6

Podpora intraluminálnej hemodynamiky znížením fenoménu lokálnej patologickej koagulácie

Taurolidín v závislosti od dĺžky jeho pôsobenia a koncentrácie spôsobuje inhibíciu koagulácie vyvolanej stafylokoagulázou, ktorú nie je možné ovplyvniť heparínom. Tým sa zníži riziko vzniku patologickej koagulácie vyvolanej stafylokoagulázou, najmä na hrote CVAD.10 tabulka bezpecnost Počet dní bez infekcie do vzniku udalosti s taurolidínovou zátkou katétra (neprerušovaná čiara) v porovnaní s heparínovou zátkou katétra (prerušovaná čiara).2
Referencie:
 1. Beutel K, Simon A. (2005). Diagnostik und Therapie Katheterassoziierter Infektionen in der pädiatrischen Onkologie. Klin Padiatr. 217 Suppl 1: S 91–100.
 2. Bisseling, TM. et al. (2010). Taurolidine lock is highly effective in preventing catheter related bloodstream infections in patients on home parenteral nutrition: a heparin controlled prospective trial. Clinical Nutrition doi: 10.1016/j.clnu.2009.12.2005.
 3. Blenkharn JI. (1988). Sustained anti-adherence activity of taurolidine (Taurolin) and noxythiolin (Noxyflex S) solutions. J Pharm Pharmaco. J 40(7): 509–11.
 4. Blenkharn JI. (1987). The antibacterial and anti-endotoxin activity of taurolidine in combination with antibiotics. Surg Res Commun 2: 583–586.
 5. Browne M K, Leslie G B, Pfirrmann R W. (1976) Taurolin, a new chemotherapeutic agent. J ApplBacteriol. 41: 363–368.
 6. Gorman SP, McCafferty DF, et al. (1987). Reduced adherence of microorganisms to human mucosal epithelial cells following treatment with Taurolin, a novel antimicrobial agent. J Appl Bacteriol. 62(4): 315–20.
 7. Jurewitsch B, Jeejeebhoy KN. (2005). Taurolidine lock: the key to prevention of recurrent catheter-related bloodstream infections. Clin Nutr. 24(3): 462–5.
 8. Koldehoff, M., J. L. Zakrzewski (2004). Taurolidine is effective in the treatment of centralvenous catheter-related bloodstream infections in cancer patients. Int J Antimicrob Agents 24(5): 491–5.
 9. Noesner K, Focht J. (1994). In–vitro-Wirksamkeit von Taurolidin und 9 Antibiotika gegen klinische Isolate aus chirurgischem Einsendegut sowie gegen Pilze. Chirurgische Gastroenterologie 10 (suppl 2): 80–89.
 10. Reinmüller J., Mutschler W, et al. (1999). Hemmung der Staphylokokken-Koagulase durch Taurolin. Hämostasiologie 19:94-7.
 11. Torres-Viera C, Thauvin-Eliopoulos C, et al. (2000). Activities of taurolidine in vitro and inexperimental enterococcal endocarditis. Antimicrob Agents Chemother 44(6): 1720– 4.
 12. Traub WH, Leonhard B, et al.( 1993). Taurolidine: in vitro activity against multiple- antiibioticresistant, nosocomially significant clinical isolates of Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, and diverse Enterobacteriaceae. Chemotherapy. 39(5): 322–30.
 13. Wanten, G. J., M. Willems, et al. (2008). Taurolidine versus heparin lock to prevent catheter related bloodstream infections (crbsi) in patients on home parenteral nutrition: a prospective randomized trial. 30th congress of espen, Florence.
 14. Weber, M. et al. (2009). Indikationsspektrum und perioperatives Management bei i.v.-Portsystemexplantation – Alternative Taurolingabe bei i. v.- Portsysteminfektion. Zentralbl Chir 134: 350–356.
 15. Olthof ED. et al. (2012). Absence of microbial adaptation to taurolidine in patients on home parenteral nutrition, who develop catheter related bloodstream infections and use taurolidine locks. Clinical nutrition (2012) http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2012.11.014

Bezpečnosť pri používaní vďaka vynikajúcej systémovej znášanlivosti

Taurolidín je licencovaný aj ako aktívna farmaceutická prísada na lokálnu liečbu infekcií, napríklad peritonitídy. Vstrekuje sa až do 200 ml taurolidínu 2 % denne do brušnej dutiny a plne sa absorbuje cez peritoneum. Doteraz neboli zistené žiadne systémové vedľajšie účinky. Bezpečnosť taurolidínu bola potvrdená aj v klinických štúdiách s dlhodobým intravenóznym podávaním vysokých dávok (až do 20 g denne).

V tele sa taurolidín rýchlo metabolizuje cez metabolity taurultam a metylol taurinamid, ktoré majú aj antimikrobiálne účinky, na taurín, endogénnu kyselinu aminosulfonovú, CO2 a H2O. Pri náhodnom injekčnom podaní preto nie sú známe ani sa neočakávajú žiadne toxické účinky.1,2

molekula

Geistlich Taurosept® molekula Taurolidínu

Referencie:
 1. Browne M K, Leslie G B, Pfirrmann R W. (1976) Taurolin, a new chemotherapeutic agent. J ApplBacteriol. 41: 363–368.
 2. Waser P.G., Sibler E. et al. (1985). Pharmakologie und Toxikologie von Taurolin. In: Taurolin – Ein neues Konzept zur antimikrobiellen Chemotherapie chirurgischer Infektionen. Hrsg.: Brückner W.L. und Pfirrmann R.W., Urban & Schwarzenberg Verlag.

Čo je roztok TauroSept®?

Roztok TauroSept® je roztok na vytvorenie antibakteriálnej zátky v pomôcke na centrálny vaskulárny prístup (CVAD) na prevenciu a liečbu infekcií súvisiacich so zavedením CVAD a je vhodný na použitie pre všetky tunelové a netunelové pomôcky na vaskulárny prístup.

Čo obsahuje roztok TauroSept®?

Roztok TauroSept® obsahuje 2 % roztok taurolidínu (0,2 g/10 ml), sterilnú vodu na injekcie, 5 % polyvinylpyrolidónu (PVP) a stopové množstvo HCl alebo NaOH na úpravu pH na hodnotu 7,3. Roztok TauroSept® je zdravotnícka pomôcka triedy III. TauroSept® neobsahuje žiadne prídavné antikoagulačné látky ani konzervačné prostriedky.

Prečo sa má použiť roztok TauroSept®?

Roztok TauroSept® je účinný proti širokej škále mikróbov a húb vrátane mikroorganizmov rezistentných proti antibiotikám, napríklad baktériám rezistentným proti meticilínu a vankomycínu. Špecifický mechanizmus pôsobenia zabraňuje rozvoju rezistencie. Roztok TauroSept® inhibuje priľnavosť mikróbov k ľudskému epiteliálnemu tkanivu a biomateriálom. V pomôcke na centrálny vaskulárny prístup bráni roztok TauroSept® tvorbe biofilmu a prípadnej kolonizácii systému mikroorganizmami.

Môžu sa liekovky s roztokom TauroSept® použiť viackrát?

Áno. Testy stability ukázali, že roztok TauroSept® v liekovke je stabilný počas 48 hodín a je možné ho použiť viackrát. Obsah liekovky je určený pre jedného pacienta a musí sa použiť do 48 hodín od prvého prepichnutia. Zapíšte čas a dátum, kedy bola liekovka otvorená, na štítok liekovky. Roztok sa však môže použiť iba raz a následne sa musí zlikvidovať.

Ako je nutné Taurosept® skladovať?

Roztok TauroSept® sa má skladovať v horizontálnej polohe pri teplotách 15 až 25 °C, nesmie sa uchovávať v chladničke. Roztok TauroSept® sa musí vstreknúť iba raz a zvyšok natiahnutého roztoku sa musí zlikvidovať v súlade s usmerneniami príslušnej inštitúcie na likvidáciu. Trvanlivosť: 4 roky od dátumu výroby.

ŠÚKL kód Objednávací kód Názov produktu Balenie
P 93263 500151 TAUROSEPT 2% roztok taurolidínu 5 liekoviek x 6 ml
P 93263 500150 TAUROSEPT 2% roztok taurolidínu 5 liekoviek x 10 ml