Kolostómia


Kolostómia: zažívací trakt

Pri každej konzumácii jedla či pitia potrava putuje pažerákom do žalúdka, ktorý ju rozloží na malé čiastočky. Žalúdočné šťavy ju potom spracujú do tekutej formy.

Obsah žalúdka sa dostáva do tenkého čreva (ileum). začína proces trávenia, keď telo absorbuje dôležité živiny, ktoré sú zdrojom energie a zabezpečujú tvorbu a rast nových buniek.

Po ukončení tohoto procesu sú nestrávené zvyšky potravy posunuté do hrubého čreva (kolon), kde dochádza k  vstrebávaniu (absorpcii) tekutín a zahusťovaniu črevného obsahu.

Vďaka neustálemu pohybu svalov v stene čreva sa jeho obsah posúva až ku konečníku a ako stolica análnym otvorom von z tela.

Kolostómia-zažívací-trakt

1 Žalúdok, 2 Tenké crevo, 3 Hrubé crevo, 4 Konecník, 5 Análny otvor

Čo je to kolostómia? Ako vyzerá?

Pri tomto chirurgickom zákroku je prerušený zažívací trakt a hrubé črevo je vyvedené otvorom v brušnej stene.

Kolostómia býva zvyčajne vyvedená na ľavej strane, no podľa potreby aj na pravej strane brušnej steny. Ak je to možné, stómia by mala byť umiestnená mimo jaziev a kožných záhybov.

Pred operáciou Vám ošetrujúci personál obvykle vyznačí miesto možného budúceho umiestnenia vývodu, ktorý by pre jednoduchšie ošetrovanie a výmenu pomôcky mal byť na viditeľnom mieste. S ohľadom na špecifiká chirurgického výkonu však môže byť vývod založený aj inde. Po vytvorení stómie budú črevný obsah a plyny odchádzať samovoľne do priloženého stomického vrecka.

Ako vyzerá?

Stómia sa podobá sliznici v ústach. Je jemná, vlhká, zafarbená  do ružovočervena a obvykle vyčnieva nad povrch brušnej steny. Stómia nemá nervové zakončenia a nie je preto citlivá či bolestivá na dotyk. Po operácii dochádza často k opuchu, ktorý však postupne mizne a veľkosť stómie sa zmenšuje. Malé stehy na okraji stómie sa rozpustia.

Stómia nie je citlivá či bolestivá na dotyk.

Prečo mám kolostómiu?

Ošetrujúci lekár Vám objasní dôvod chirurgického zákroku a tiež to, či je stómia dočasná alebo trvalá.

Terminálna kolostómia

Je najčastejšie výsledkom odstránenia časti hrubého čreva a/alebo konečníka. Zostávajúca časť čreva je vyvedená na povrch brušnej steny. Terminálna kolostómia môže byť dočasná v prípade, keď bolo nevyhnutné vybrať postihnutú časť čreva a je potrebné počkať, než budú oba konce opäť spojené.

Dôvody pre chirurgický zákrok Vám objasní Váš ošetrujúci lekár.

terminálna-kolostómia-1 terminálna-kolostómia-2

Terminálna kolostómia
Hrubé črevo 1
Kolostómia 2
Konečník 3
Análny otvor 4
Stómia 5

Dvojhlavňová kolostómia (dočasná)

Príčinou vyvedenia dočasnej dvojhlavňovej kolostómie je zvyčajne ochrana chirurgického spojenia čreva (anastomózy). Pri tomto zákroku je na povrch brušnej steny vytiahnutá kľučka čreva, ktorá sa následne otvorí.

Chirurgický zákrok

Na tomto obrázku Vám ošetrujúci personál ukáže, na ktorej časti čreva bude alebo bol prevedený zákrok.

Dvojhlavňová kolostómia 1  Dvojhlavňová kolostómia 2

Používanie kolostomického vrecka

Vrecko určené na zachytávanie obsahu čreva sa po operácii stane vašou každodennou pomôckou. Bezprostredne po zákroku bude mať črevný obsah redšiu formu ako zvyčajne, to sa však časom upraví. Na hustotu črevného obsahu však môže vplývať diéta, ožarovanie či lieky podávané počas terapie.

Stomické vrecká majú adhezívnu vrstvu, ktorá spoľahlivo a bezpečne priľnie na brušnú stenu v okolí stómie. Kolostomické vrecká sú tiež vybavené fi ltrom, ktorý likviduje pach črevných plynov a vďaka svojmu tvaru a farbe nie sú pod bežným oblečením viditeľné.

Materiál vreciek umožňuje kúpanie a sprchovanie bez rizika odlepenia alebo poškodenia vrecka.

Stomické vrecká majú adhezívnu vrstvu, ktorá spoľahlivo a bezpečne priľnie na brušnú stenu v okolí stómie.

Po operácii

V pooperačnom období Vám sestra (ošetrujúci personál) pravdepodobne vyberie priehľadné vrecko, aby sa dala stómia ľahko kontrolovať. Po operácii často dochádza k opuchu, ktorý však v priebehu prvých týždňov postupne mizne a veľkosť stómie sa zmenšuje.

Ak lekár rozhodne o založení dvojhlavňovej stómie, býva podložená plastovým mostíkom, ktorý v priebehu prvých dní po operácii bráni zanoreniu črevnej kľučky pod brušnú stenu. Odstránenie mostíka je rýchle a bezbolestné.

Po operácii sa  počiatku budete cítiť unavený. Nezabudnite, že každý sa s novou životnou situáciou vyrovnáva po svojom a že psychická a fyzická rekonvalescencia Vám zaberie určitý čas.

Dvojhlavňová kolostómia 2
Dvojhlavňová kolostómia krátko po operácii 

Kedy začne stómia normálne pracovať?

Stómia začína pracovať zvyčajne v priebehu niekoľkých dnípo operácii. Obsah čreva je tekutý, niekedy silno zapácha aodchod črevných plynov je hlasný. Netreba sa znepokojovať,je to bežné.

S vyváženou diétou sa pohyb čreva postupne zosilní a hlasnýodchod plynov postupne zoslabne.

Ak Vám pri operácii nebol odstránený konečník, odchádzajúz neho niekedy hlieny či unikajú plyny. V tomto prípadepoužite toaletu ako zvyčajne.

Stómia začína pracovať spravidla v priebehu niekoľkých dní po operácii.

Aký typ vrecka budem používať?

V pooperačnom období Vám stomasestra pravdepodobne odporučí výpustné priehľadné vrecko, naučí Vás ho vyprázdniť a znova uzavrieť.

V priebehu rekonvalescencie sa konzistencia črevného obsahu postupne vráti do normálu a Vy, rovnako ako väčšina kolostomikov, môžete začať používať uzavreté vrecká.

Výpustné vreckoUzavreté vrecko 
Výpustné vrecko / uzavreté vrecko

Výmena vrecka

Postupne si sami vytvoríte vlastný systém výmeny vrecka, ktorý by mal byť čo najjednoduchší. Najlepší čas na výmenu vrecka je vtedy, keď nie je stómia aktívna. Teda nie krátko po jedle.

Vopred si pripravte potrebné pomôcky:

  • nové vrecko
  • papierové vreckovky
  • nožnice a vystrihovaciu šablónu (ak je potrebné)
  • teplú vodu
  • plastové vrecko na odpad

Postupne si sami vytvoríte vlastný systém výmeny vrecka.

Príprava nového vrecka

Prekreslite tvar stómie na šablónu na zadnej strane vrecka či podložky a opatrne vystrihnite požadovaný otvor. Je dôležité, aby otvor čo najlepšie zodpovedal veľkosti a tvaru stómie a nedochádzalo tak k podráždeniu nechránenej pokožky. Niektoré vrecká majú už predstrihnutý otvor.

 pomucky1 vystrihnutie1

Odstránenie vrecka

Vrecko alebo podložku odstráňte postupným jemným ťahom za adhezívnu vrstvu smerom dolu, pokožku pritom pridržiavajte prstami. Vrecko uzavrite preložením lepiacej vrstvy a vložte do plastového obalu. Teplou vodou a obrúskom umyte okolie stómie.

Nasadenie vrecka

Najprv starostlivo osušte pokožku.
1 Odstráňte z adhezívnej vrstvy vrecka ochrannú fóliu.
2 Preložte vrecko na polovicu, priložte spodnú časť k stómii a postupne smerom hore pritlačte na pokožku.
3 Vyhlaďte prípadné záhyby.

Nasadenie vrecka 1 Nasadenie vrecka 2 Nasadenie vrecka 3  

Ako často budem vrecko vymieňať?

Vymeňte vrecko skôr, než je celkom naplnené. Ako často sa vrecko vymieňa je individuálne, jeden až trikrát denne.

Likvidácia použitého vrecka

Použité vrecko vložte do plastového obalu a odhoďte do odpadu. Obsah vrecka môžete predtým vyprázdniť do toalety.

NIKDY však nevhadzujte do toalety vrecko, pokiaľ nejde o typ k tomu určený! 

Typy stomických pomôcok

Dostupné sú dva druhy pomôcok:

Jednodielny systém

Adhezívna vrstva je súčasťou vrecka, ktoré sa prikladá priamo na pokožku.

Jednodielny systém

Dvojdielny systém

Vrecko aj adhezívna vrstva (podložka) sú oddelené a spájajú sa pomocou plastových zámkov alebo prilepením. Podložku nie je potrebné odstraňovať pri každej výmene vrecka. Pred prepustením z nemocnice Vám ošetrujúci lekár či  sestra pomôžu vybrať vhodnú pomôcku a poradia Vám,  kde si môžete pomôcky vyzdvihovať.

Dvojdielny systém