Vrecka ZenSiv


Nafukovanie, zlepovanie stien vrecka a únik nepríjemného zápachu sú časté a obávané komplikácie bežného života stomikov.

ZenSiv ponúka unikátne riešenia.Výnimočný vetrací ventil na vreckách určených k ošetreniu kolostómie a ileostómie umožňuje v prípade zvýšenej tvorby plynov ich diskrétne a hygienické vypustenie bez nutnosti odstránenia vrecka z podložky.

Vysokokapacitný a odolný filter v našich vreckách zabraňuje úniku zápachu počas každodenných činností.

Uzavreté vrecká - pre kolostómiu, ileostómiu.

Výpustné vrecká - pre ileostómiu, kolostómiu.

Výpustné vrecká - pre urostómiu.

Kód ŠÚKL Názov Popis Priemer krúžku Balenie/ks Úhrada ZP
F93448 Vrecko ZenSiv uzavreté,nepriehľadné 50 mm 30 áno
F93449 Vrecko ZenSiv uzavreté,nepriehľadné 60 mm 30 áno
F93452 Vrecko ZenSiv výpustné, nepriehľadné 50 mm 30 áno
F93453 Vrecko Zensiv výpustné, nepriehľadné 60 mm 30 áno
F93458 Vrecko ZenSiv urostomické, nepriehľadné 40 mm 30 áno